ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ออนไลน์ง่ายๆ ละเอียดครบทุกขั้นตอนที่นี่

25 มีนาคม 2566

กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค.2566 หากไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งตรงวัน สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ วันนี้เป็นวันแรก ...

วันที่ 25 มี.ค. 2566  ผู้ที่จะลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่น หรือ ทางไปรษณีย์ แต่ถ้าต้องการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต สามารถยื่นได้ 3 ช่องทาง โดยเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมการปกครอง หรือแอปพลิเคชัน Smart vote เอกสารใช้เพียงบัตรประชาชนและแบบคำร้องขอใช้สิทธิ์แต่คนที่จะใช้สิทธินอกเขต ต้องเลือกเขตที่ตัวเองจะไปใช้สิทธิด้วย

ขั้นตอนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

1.เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต คลิก

2.กรอกข้อมูล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

เลขรหัสกำกับบัตร (หลังบัตรประชาชน)

ชื่อ (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า)

นามสกุล

วันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชน

รหัสประจำบ้าน (ในสำเนาทะเบียนบ้าน)

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ออนไลน์ง่ายๆ ละเอียดครบทุกขั้นตอนที่นี่

 

3.เห็นข้อมูลของเรา พร้อมกับเขตเลือกตั้งตามภูมิลำเนา และวันเลือกตั้ง

 

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ออนไลน์ง่ายๆ ละเอียดครบทุกขั้นตอนที่นี่

 

4.เลือกจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์

 

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ออนไลน์ง่ายๆ ละเอียดครบทุกขั้นตอนที่นี่

 

5.เลือกสถานที่ที่สะดวกไปใช้สิทธิ์

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ออนไลน์ง่ายๆ ละเอียดครบทุกขั้นตอนที่นี่

 

6.กดยืนยัน

 

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ออนไลน์ง่ายๆ ละเอียดครบทุกขั้นตอนที่นี่

 

 

การยกเลิกลงทะเบียน


ถ้าจะขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ก็ต้องเข้าไปขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วบันทึกข้อมูล

กกต.กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค.2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง และยังเป็นวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุอีกด้วย

หากไม่สะดวกเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค.2566 สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 เม.ย.2566