ประกาศราชกิจจานุเบกษา 2 รัฐมนตรี พ้นตำแหน่ง

22 มีนาคม 2566

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศราชกิจจานุเบกษา 2 รัฐมนตรี พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว หลังก่อนหน้านี้ได้ยื่นลาออกไป

จากกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากำแหน่งจำนวน ๒ ราย หลังขอลาออกจากตำแหน่ง คือ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

 

 

๑. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 2 รัฐมนตรี พ้นตำแหน่ง

 

๒. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามความในมาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 2 รัฐมนตรี พ้นตำแหน่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 2 รัฐมนตรี พ้นตำแหน่ง

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา