ปิดฉากการเมือง "กนกวรรณ วิลาวัลย์" โดนตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต

22 กุมภาพันธ์ 2566

ปิดฉากการเมือง "กนกวรรณ วิลาวัลย์"อดีต รมช.ศธ. โดนตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต-เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี ผิดจริยธรรมร้ายแรง

จากกรณีวันที่ 22ก.พ.66 ศาลฎีกาสนามหลวง นัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ คมจ.2/2565 ระหว่าง  ป.ป.ช. ผู้ร้อง กับ "นางกนกวรรณ วิลาวัลย์" อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้คัดค้าน เรื่อง การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

กนกวรรณ วิลาวัลย์ อดีต รมช.ศธ. โดนตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต-เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี

โดยมีร่ายงานจากทางด้าน เนชั่นออนไลน์ ว่า ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ "นางกนกวรรณ วิลาวัลย์" อดีต รมช.ศธ. ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต-เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี แบบเดียวกับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ 

กนกวรรณ วิลาวัลย์ อดีต รมช.ศธ. โดนตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต-เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี

 คดีนี้ ป.ป.ช. ผู้ร้องยื่นคำร้อง สรุปว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 45 ผู้คัดค้านดำเนินการ ขอออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ 30-2-80.5 ไร่ โดยอ้างว่า ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจาก นายทิว มะลิซ้อน เมื่อปี 33 แต่ นายทิว ไม่มีตัวตน ทั้งไม่เคยมีการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และแนวเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ ทำให้รัฐสูญเสียที่ดิน ในเขตอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ผู้คัดค้าน

 

 ป.ป.ช. ผู้ร้อง จึงขอให้ศาลฎีกา มีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า ผู้คัดค้านฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ นับแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้อง จนกว่าจะมีคำพิพากษา ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปี

กนกวรรณ วิลาวัลย์ อดีต รมช.ศธ. โดนตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต-เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews