มติเอกฉันท์ พปชร. ยก "บิ๊กป้อม" แคนดิเดตนายกฯ เชื่อเป็นนายกฯคนที่ 30 

27 มกราคม 2566

พรรคพลังประชารัฐจัดประชุมใหญ่ปี 66 เสียงเอกฉันท์ เลือก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แคนดิเดตนายกฯ เชื่อเป็นนายกฯคนที่ 30 

  วันที่ 27 ม.ค.66 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/ 2566  โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากติดภารกิจ ที่ได้รับอำนาจหน้าที่ประชุมแทนในตำแหน่งหัวหน้าพรรค 

มติเอกฉันท์ พปชร. ยก"บิ๊กป้อม" แคนดิเดตนายกฯ

 

 วาระสำคัญที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 และยังได้พิจารณาเลือกพลเอก กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 358 คะแนน และบัตรเสีย 6 คะแนน

มติเอกฉันท์ พปชร. ยก"บิ๊กป้อม" แคนดิเดตนายกฯ

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้เสนอ ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในที่ประชุม ให้เป็น แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคเพียงรายชื่อเดียว ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

 

 

ด้าน นายสันติ พร้อมพัฒน์  เลขาธิการพรรค พปชร. กล่าวว่า สมาชิกพรรคแสดงความเป็นเอกภาพโดยเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร เป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีเพียงรายชื่อเดียว  ซึ่งขณะนี้พรรค พร้อมที่จะดำเนินการรับเลือกตั้งในทุกกรณี เพื่อเดินสู่เป้าหมายเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และเสนอชื่อหัวหน้าพรรค เป็นนายกรัฐมนตรี

มติเอกฉันท์ พปชร. ยก"บิ๊กป้อม" แคนดิเดตนายกฯ

 โดยมีนโยบายที่ประกาศไว้แล้ว ที่จะเพิ่มเงินช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในบัตรสวัสดิการประชารัฐเป็น 700 บาท ซึ่งในฐานะที่ปัจจุบัน อยู่ในตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดูระบบการเงิน และงบประมาณของประเทศแล้ว นโยบายดังกล่าว พรรคสามารถทำได้แน่นอน หากเราได้จัดตั้งรัฐบาล

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews