"เบิร์ด ธงไชย" เผยความรู้สึก หลังได้รับเลือกเป็น ศิลปินแห่งชาติ ปี 65

23 สิงหาคม 2566

ตำนานนักร้องดัง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ เผยความรู้สึก หลังได้รับเลือกเป็น“ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาศิลปะการแสดง

วันที่ 23 ส.ค.2566 หลังคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงข่าวประกาศผล การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565  ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ จำนวน 12 คน หนึ่งในนั้น คือ "เบิร์ด ธงไชย" แมคอินไตย์ ได้รับเลือกเป็น ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565  สาขาศิลปะการแสดง ในครั้งนี้ด้วย

เบิร์ด ธงไชย เผยความรู้สึก หลังได้รับเลือกเป็น ศิลปินแห่งชาติ ปี 65

โดยทางด้าน "เบิร์ด ธงไชย" เผยความรูสึกหลังจากได้รับการคัดเลือก เป็นศิลปินแห่งชาติ  ว่า พี่เบิร์ดขอขอบคุณ สำหรับการได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)  รางวัลนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะแฟนเพลง ที่สนับสนุนผลงานของพี่เบิร์ดมาตลอดด้วยครับ พี่เบิร์ดขอบคุณมากๆ ครับ

เบิร์ด ธงไชย เผยความรู้สึก หลังได้รับเลือกเป็น ศิลปินแห่งชาติ ปี 65

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมีนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นประธานฯ  ในการนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๒ ราย ดังนี้ 


สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่  


 ๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์)
 ๒) นายเจตกำจร  พรหมโยธี (สถาปัตยกรรมผังเมือง)
 ๓) นายดิเรก  สิทธิการ (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ)
 ๔) นายฤกษ์ฤทธิ์  แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์) 


สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่


 ๑) ศาสตราจารย์เกริก  ยุ้นพันธ์  
 ๒) นายบุญเตือน  ศรีวรพจน์


สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ 


 ๑) นางนพรัตน์ศุภาการ  หวังในธรรม (ละครรำ)
 ๒) นายสมชาย  ทับพร (ดนตรีไทย - ขับร้อง)
 ๓) นางราตรีศรีวิไล  บงสิทธิพร (หมอลำประยุกต์)
 ๔) นายธงไชย  แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)
 ๕) นายสมเถา  สุจริตกุล (ดนตรีสากล - ประพันธ์เพลงร่วมสมัย)
 ๖) นายประดิษฐ  ประสาททอง (ละครร่วมสมัย)