ข่าวดี! ของชาว อสม. 15 พ.ค.นี้ จ่ายค่าป่วยการ-เงินตกเบิกย้อนหลังให้ 8,000 บาท

10 พฤษภาคม 2567

ดีเดย์ 15 พ.ค. นี้ สำหรับชาว อสม. หรือ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน รับเงินรวมคนละ 8,000 บาท เป็นค่าป่วยการใหม่-เงินตกเบิกย้อนหลัง

ข่าวดี! ของชาว อสม. 15 พ.ค.นี้ จ่ายค่าป่วยการ-เงินตกเบิกย้อนหลังให้ 8,000 บาท

ข่าวดี! ของชาว อสม.  15 พ.ค.นี้ จ่ายค่าป่วยการ-เงินตกเบิกย้อนหลังให้ 8,000 บาท

ทางด้าน น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติตั้งงบประมาณประจำปี 2567 ให้กับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจ่ายเป็นค่าป่วยให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ โดยใช้งบประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราค่าป่วยการที่เพิ่มจากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 2,000 บาท มีผลตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2567 เดือน ต.ค. 66 ที่ผ่านมา

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ในเดือน พ.ค. นี้ ชาว อสม.จะได้รับเงินค่าป่วยการในอัตราใหม่ 2,000 บาท และตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่เดือน ต.ค. 66 – เม.ย. 67 อีก 7,000 บาท รวม 9,000 บาท จากนั้นจะได้รับค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาททุกเดือน

ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศไทม์ไลน์การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. โดยจะโอนเงินค่าป่วยการ อสม. รอบเดือน เม.ย. 67 เข้าบัญชีในวันที่ 15 พ.ค. 67 จำนวน 2,000 บาท และ เงินตกเบิกย้อนหลัง 6,000 บาท รวมรับ 8,000 บาท

"รัฐบาลให้ความสำคัญต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ถือเป็นกลไกสำคัญในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน ช่วยขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นจิตอาสาที่เสียสละตนเองในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม โดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขพร้อมจะดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้อย่างต่อเนื่อง" น.ส.เกณิกา กล่าว