ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 เม.ย. 67 อัปเดตราคาล่าสุด จาก ปตท. บางจาก และ เชลล์

04 เมษายน 2567

เช็ค! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 เม.ย.67 จากปั๊ม ปตท. บางจาก และเชลล์ ราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมัน ดีเซล ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5  เม.ย. 67  อัปเดตราคาล่าสุด จาก ปตท. บางจาก และ เชลล์  

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 เม.ย. 67 อัปเดตราคาล่าสุด จาก ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

 

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 เม.ย. 67   เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.48 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.95 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.84 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 เม.ย. 67 อัปเดตราคาล่าสุด จาก ปตท. บางจาก และ เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 เม.ย. 67  ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 37.59 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 37.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.48 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 39.95 บาท/ลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 47.84 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 47.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 เม.ย. 67 อัปเดตราคาล่าสุด จาก ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 เม.ย. 67  บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ราคา 44.14 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 37.59 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 37.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 38.48 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 39.95 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 เม.ย. 67 อัปเดตราคาล่าสุด จาก ปตท. บางจาก และ เชลล์