เเจ้ง! ราคาน้ำมันเช้านี้ 12 ก.พ.67 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์(Shell)

12 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.พ.67 อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุดจาก ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์(Shell) เช็ก ราคาน้ำมันทุกชนิด ราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมันดีเซล

เเจ้ง! ราคาน้ำมันเช้านี้ 12 ก.พ.67 จาก 3  ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์(Shell) 

เเจ้ง! ราคาน้ำมันเช้านี้ 12 ก.พ.67 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์(Shell)

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.พ.67 ปตท.

 • ราคาน้ำมันวันนี้ ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันวันนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.59 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันวันนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันวันนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.78 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.55 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 45.44 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

เเจ้ง! ราคาน้ำมันเช้านี้ 12 ก.พ.67 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์(Shell)

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.พ.67  บางจาก

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 49.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.59 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันวันนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันวันนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.78 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันวันนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.55 บาท/ลิตร

เเจ้ง! ราคาน้ำมันเช้านี้ 12 ก.พ.67 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์(Shell)


ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.พ.67  เชลล์

 • ราคาน้ำมันวันนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันวันนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.28 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.85 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.84 บาท/ลิตร

เเจ้ง! ราคาน้ำมันเช้านี้ 12 ก.พ.67 จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์(Shell)