ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 พ.ย.66 จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ ปตท. บางจาก และ เชลล์

29 พฤศจิกายน 2566

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 พ.ย.66 อัปเดต น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 พ.ย.66 จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ ปตท. บางจาก และ เชลล์  

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 พ.ย.66 จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ ปตท. บางจาก และ เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 พ.ย.66  ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.09 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.28 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 41.54 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.84 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 พ.ย.66 จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ ปตท. บางจาก และ เชลล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 พ.ย.66   เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 พ.ย.66 จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ ปตท. บางจาก และ เชลล์
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 พ.ย.66 บางจาก 

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.09 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.28 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 30 พ.ย.66 จาก 3 ปั๊มน้ำมันชั้นนำ ปตท. บางจาก และ เชลล์