ธนาคารออมสิน ประกาศล่าสุดเรื่องดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ มีผลทันที 8มิ.ย.66

07 มิถุนายน 2566

ธนาคารออมสิน ประกาศล่าสุดเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ตามนโยบายกนง. มีผลตั้งแต่วันที่ 8มิถุนายน 2566


  7 มิ.ย.66  นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.75% ต่อปี เป็น 2.00% ต่อปี มีผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารออมสิน ประกาศล่าสุดเรื่องดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้  มีผลทันที 8มิ.ย.66

 

  ธนาคารออมสินอัปเดตล่าสุด จึงได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.35% ต่อปี เพื่อให้ลูกค้าผู้ฝากเงินได้รับประโยชน์ตามทิศทางของดอกเบี้ยขาขึ้น โดยที่ผ่านมาธนาคารได้มีการออกแคมเปญเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างต่อเนื่อง อาทิ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสูง สลากออมสินพิเศษที่ปรับเพิ่มทั้งดอกเบี้ย เงินรางวัลที่ 1 และเงินรางวัลพิเศษ เป็นต้น

 


         สำหรับด้านเงินกู้ ธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตรา 0.25% ต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อช่วยประคับประคองและดูแลกลุ่มลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง ไม่ให้ได้รับผลกระทบมากนัก โดยจะเห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR สำหรับลูกค้ารายย่อยของธนาคารอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่

 

           ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป