ประกันสังคม เปิดบริการจ่ายเงินตามสิทธิกองทุน ผ่านพร้อมเพย์ เริ่ม 1 มี.ค. นี้

28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน ผ่านบริการ “พร้อมเพย์” กรณีจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิได้ทุกธนาคาร เริ่มให้บริการ 1 มี.ค. 66

ประกันสังคม เปิดบริการจ่ายเงินตามสิทธิกองทุน ผ่านพร้อมเพย์ เริ่ม 1 มี.ค. 66 นี้ 

ประกันสังคม เปิดบริการจ่ายเงินตามสิทธิกองทุน ผ่านพร้อมเพย์ เริ่ม 1 มี.ค. นี้

ทางด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน ผ่านบริการพร้อมเพย์ กรณีจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ สามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

โดยลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าว อีกทั้งเป็นการลดการใช้กระดาษ (Paperless) ตามนโยบายรัฐบาล อีกด้วย

ทั้งนี้ ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิดำเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน กับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร และติดต่อขอรับเงินทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 นี้เป็นต้นไป หากลูกจ้างมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูล 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ประกันสังคม เปิดบริการจ่ายเงินตามสิทธิกองทุน ผ่านพร้อมเพย์ เริ่ม 1 มี.ค. นี้