พรุ่งนี้ 25 ก.พ.66 น้ำมันลดราคา กลุ่ม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาลง

24 กุมภาพันธ์ 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 ก.พ.66 น้ำมันลดราคา กลุ่ม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับลง 50 สตางค์/ลิตร มีผล 25 ก.พ.66 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

พรุ่งนี้ 25 ก.พ.66 น้ำมันลดราคา กลุ่ม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาลง

พรุ่งนี้ 25 ก.พ.66 น้ำมันลดราคา กลุ่ม เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาลง

อย่าเพิ่งเติม! พรุ่งนี้น้ำมันปรับลดราคา กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลง 50 สตางค์/ลิตร มีผล 25 ก.พ.66 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 ก.พ. 66 ปตท.

 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.06 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 33.99 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.54 บาทต่อลิตร 
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.58 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.85 บาทต่อลิตร 
 • ราคาน้ำมันเบนซิน อยู่ที่ 43.66 บาทต่อลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 42.64 บาทต่อลิตร 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 ก.พ. 66 ปตท.

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 ก.พ. 66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.99 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 44.44 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 ก.พ. 66 บางจาก


ทั้งนี้! ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น