เช็คเงินสมทบประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 ลดหย่อนภาษีประจำปีสูงสุดได้กี่บาท

06 กุมภาพันธ์ 2566

ประกันสังคม ระบุ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคม สามารถคัดสำเนาการนำส่งเงินสมทบ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ โดยแต่ละมาตราจะลดหย่อนได้สูงสุดเท่าไหร่ เช็คได้ที่นี่ ?

เช็ค! เงินสมทบประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 ลดหย่อนภาษีประจำปีสูงสุดได้กี่บาท 

เช็คเงินสมทบประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 ลดหย่อนภาษีประจำปีสูงสุดได้กี่บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 33

  • สามารถนำเงินสมทบประนสังคม ลดหย่อนภาษีประจำปีตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 9,000 บาท

ในปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.33 จะลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39

  • สามารถนำเงินสมทบประกันสังคม ลดหย่อนภาษีประจำปีตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 5,184 บาท

ในปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.39 จะลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 3,003 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 40

  • สามารถนำเงินสมทบประนสังคม ลดหย่อนภาษีประจำปีตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,600 บาท

ในปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.40 จดลดหย่อน 3 ทางเลือก สูงสุดไม่เกิน 700/1,000/3,000 บาท

เช็คเงินสมทบประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 ลดหย่อนภาษีประจำปีสูงสุดได้กี่บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอคัดสำเนาการนำส่งเงินสมทบโดยนำบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง