ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ย. 65 เช็คราคาน้ำมัน เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล

22 พฤศจิกายน 2565

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ย. 65 เช็คราคาน้ำมัน เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์  ส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ย. 65 เช็คราคาน้ำมัน เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ 
 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ย. 65 เช็คราคาน้ำมัน เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล

ราคาน้ำมัน ปตท. พรุ่งนี้  23 พ.ย. 65 

  • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร
  • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.94 บาท/ลิตร
  • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร 
  • เบนซิน 95 ราคา 42.86 บาท/ลิตร
  • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
  • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ย. 65 เช็คราคาน้ำมัน เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล

ราคาน้ำมัน บางจาก  พรุ่งนี้  23 พ.ย. 65 

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45  บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 23 พ.ย. 65 เช็คราคาน้ำมัน เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล