22 พ.ย. โอนเงินประกันรายได้ข้าวปี 65 เช็กเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

21 พฤศจิกายน 2565

22 พฤศจิกายน 2565 โอนเงินประกันรายได้ข้าวปี 65 เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท โอนเข้าบัญชีเกษตรกรงวดแรกวันนี้

โอนเงินประกันรายได้ข้าวปี 65 เช็กเงินประกันรายได้ข้าว เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 "ประกันรายได้ข้าวปี 2565/66" ใช้วงเงินประมาณ 81,000 ล้านบาท แบ่งเป็นทั้งหมดเงิน 3 ก้อน คือ ก้อนแรกเป็นเงินสำหรับการจ่ายส่วนต่างประมาณ 18,700 ล้านบาท ก้อนที่สองเป็นเงินสำหรับใช้ดำเนินมาตรการคู่ขนาน ช่วงที่ข้าวออกมาเยอะจะให้สต๊อกข้าวเก็บไว้ ทั้งชาวนาและโรงสี เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวราคาตก มีวงเงินช่วยเหลือประมาณ 7,500 ล้านบาท และก้อนสุดท้ายคือโครงการช่วยเหลือต้นทุนและบริหารจัดการข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ประมาณ 55,000 ล้านบาท

 

22 พ.ย. โอนเงินประกันรายได้ข้าวปี 65 เช็กเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันราคาข้าว 65/66

- ข้าวความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

- ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

22 พ.ย. โอนเงินประกันรายได้ข้าวปี 65 เช็กเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเริ่มโอนจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ผ่าน ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งจะกำหนดราคาส่วนต่างที่จะต้องจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดแรก 22 พ.ย. 2565 และพิจารณางวดถัดไปที่จะจ่ายทุก 7 วัน รวมจ่ายทั้งสิ้น 33 งวดจนจบโครงการ


- งวดแรก (ย้อนหลัง 15 ต.ค. 2565) โอนวันที่ 22 พ.ย. 2565

- งวดที่สอง คาดโอนวันที่ 29 พ.ย. 2565

- งวดที่สาม คาดโอนวันที่ 6 ธ.ค. 2565

- งวดที่สี่ คาดโอนวันที่ 13 ธ.ค. 2565

- โอนงวดต่อไปจนครบ 33 งวด

***ทั้งนี้ กรณีนัดโอนแล้ว แต่เกษตรกรยังไม่ได้เงินประกันรายได้ อาจต้องรอก่อนภายใน 3 วัน 

ช่องทางการตรวจสอบ "ประกันรายได้ข้าว" เงินส่วนต่างราคาข้าว และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท มีดังนี้


1.  เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com (คลิกที่นี่) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็ก "เงินเยียวยาเกษตรกร" หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

3. หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

4. เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

 

22 พ.ย. โอนเงินประกันรายได้ข้าวปี 65 เช็กเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

 

***ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews