อัพเดท 1 ต.ค.นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยค่าอะไรบ้าง เช็คได้ที่นี่ !

26 ตุลาคม 2565

อัพเดท 1 ต.ค.นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยค่าอะไรบ้าง เเจ้งการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ ต.ค. 65 เป็นต้นไป โดยจะจ่ายทุกวันที่ 1 , 18 และ 22 ของเดือน โดยจะจ่ายค่าอะไรบ้างนั้น ไปขมกันเลย

อัพเดท 1 ต.ค.นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยค่าอะไรบ้าง เช็คได้ที่นี่ ! กรมบัญชีกลางเเจ้งการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ ต.ค. 65 เป็นต้นไป โดยจะจ่ายทุกวันที่ 1 , 18 และ 22 ของเดือน  โดยกรมบัญชีกลาง จ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกวันที่ 1 ของเดือน แต่มีข้อบังคับว่า (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)  

 

อัพเดท 1 ต.ค.นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยค่าอะไรบ้าง เช็คได้ที่นี่ !

 

 

  •  วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
  •  ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (25 ต.ค. – ธ.ค. 65)
  •  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
  •  ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  •  ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

อัพเดท 1 ต.ค.นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยค่าอะไรบ้าง เช็คได้ที่นี่ !  

**ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

     - เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

     - เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน               จะได้  รับเงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

**ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

     - เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)