กทพ.เชื่อมระบบ M-Flow จ่อให้บริการทางด่วนไร้ไม้กั้น 134 ด่าน ภายในปี 2567

12 ตุลาคม 2565

การทางพิเศษฯ เชื่อมโยงบัตร Easy Pass Plus เข้าสู่ระบบ M-Flow เตรียมเปิดให้บริการทางด่วนไร้ไม้กั้นครบ 134 ด่าน ภายในปี 2567

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทพ.ได้เชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลบัตร Easy Pass เป็น Easy Pass Plus เพื่อใช้งานระบบ M-Flow ได้เรียบร้อยแล้ว โดย กทพ. จะทยอยส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ M-Flow และแจ้งเตือนผลการเชื่อมโยงไปยังผู้ใช้บริการผ่านช่องทางที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้ง EXAT Portal Application และ www.thaieasypass.com ส่วนในกรณีที่การเชื่อมโยงไม่สำเร็จ ด้วยสาเหตุของข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ทะเบียนรถที่ลงทะเบียน Easy Pass Plus ซ้ำกับที่เคยลงทะเบียนผ่านระบบ M-Flow ของกรมทางหลวงไว้ก่อนหน้านี้ กทพ. จะแจ้งผลไปช่องทางที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ อย่างไรก็ตามสมาชิก Easy Pass Plus ยังคงได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของ กทพ. เพื่อรับรางวัลขึ้นทางด่วนฟรีจากเลข OBU ของบัตร Easy Pass ในช่วงปลายปี 2565 ซึ่ง กทพ. จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าต่อไป

กทพ.เชื่อมระบบ M-Flow จ่อให้บริการทางด่วนไร้ไม้กั้น 134 ด่าน ภายในปี 2567

ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการบัตรลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลเป็น Easy Pass Plus แล้วจำนวนทั้งสิ้น 45,433 บัตร (31,898 ราย) (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565) ซึ่งผู้ใช้บริการ Easy Pass Plus ที่ระบบได้แจ้งการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ M-Flow ได้สำเร็จ จะสามารถผ่านช่องทาง M-Flow ได้โดยตัดเงินในบัญชีสำรองบัตร Easy Pass โดยไม่ต้องลงทะเบียน M-Flow ใหม่ ซึ่งกรมทางหลวงได้เปิดให้บริการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 9 ที่ด่านธัญบุรี 1 ด่านธัญบุรี 2 ด่านทับช้าง 1 และด่านทับช้าง 2 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ Easy Pass Plus จะสามารถดูยอดเงินคงเหลือและรายการผ่านทางได้ทางช่องทางที่ลงทะเบียนไว้

กทพ.เชื่อมระบบ M-Flow จ่อให้บริการทางด่วนไร้ไม้กั้น 134 ด่าน ภายในปี 2567

สำหรับแผนการเปิดให้บริการระบบ M-Flow บนทางพิเศษ ของ กทพ. มีทั้งสิ้น 134 ด่าน แบ่งเป็น ระยะที่ 1 ทางพิเศษฉลองรัช ทั้ง 3 ด่าน ได้แก่ ด่านจตุโชติ ด่านสุขาภิบาล 5 -1 และด่านสุขาภิบาล 5 -2 กำหนดเปิดให้บริการในปี 2566 ระยะที่ 2 A ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก รวมทั้งสิ้น 61 ด่าน และระยะที่ 2 B ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกนอกกรุงเทพมหานคร และทางพิเศษอุดรรัถยา รวมทั้งสิ้น 70 ด่าน กำหนดเปิดให้บริการในปี 2567

กทพ.เชื่อมระบบ M-Flow จ่อให้บริการทางด่วนไร้ไม้กั้น 134 ด่าน ภายในปี 2567

 

Cr.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย