svasdssvasds
ราคาน้ำมันวันนี้ 7 ต.ค. 65 เวลา  กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กได้ที่นี่ ? 

ราคาน้ำมันวันนี้ 7 ต.ค. 65 เวลา  กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กได้ที่นี่ ? 

06 ต.ค. 2565 เวลา 20:11 น.304

ราคาน้ำมันวันนี้ 7 ต.ค. 65 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ ส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันวันนี้ 7 ต.ค. 65 เวลา  กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กได้ที่นี่ ? 

ราคาน้ำมันวันนี้ 7 ต.ค. 65 เวลา  กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กได้ที่นี่ ? 

ราคาน้ำมันวันนี้ 7 ต.ค. 65 ปตท.

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.65 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.38 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 42.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 7 ต.ค. 65 เวลา  กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กได้ที่นี่ ? 

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 7 ต.ค. 65 บางจาก

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.38 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.56 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 7 ต.ค. 65 เวลา  กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กได้ที่นี่ ? 

 

 

affaliate-2

ราคาน้ำมันวันนี้ 7 ต.ค. 65 เชลล์ (Shell) 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.48 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 36.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 36.84 บาท/ลิตร.

ราคาน้ำมันวันนี้ 7 ต.ค. 65 เวลา  กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช็กได้ที่นี่ ? 

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด