ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ก.ย. 65 ประกาศปรับขึ้นราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ E85

30 กันยายน 2565

ประกาศปรับขึ้นราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์  ปรับราคาขึ้น 40 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ขยับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร ส่วนดีเซล ราคายังคงเดิม มีผลวันที่ 30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 05:00 น.

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ก.ย. 65 ประกาศปรับขึ้นราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์  ปรับราคาขึ้น 40 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ขยับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร ส่วนดีเซล ราคายังคงเดิม มีผลวันที่ 30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 05:00 น.

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ก.ย. 65 ประกาศปรับขึ้นราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ E85

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ก.ย. 65 ปตท. 

 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 31.64 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.04 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 33.88 บาทต่อลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 34.15 บาทต่อลิตร 
 • เบนซิน อยู่ที่ 41.56 บาทต่อลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 39.64 บาทต่อลิตร 
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ก.ย. 65 ประกาศปรับขึ้นราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ E85

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ก.ย. 65 ประกาศปรับขึ้นราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ E85

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ก.ย. 65 บางจาก

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 31.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 33.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.15 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ก.ย. 65 ประกาศปรับขึ้นราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ E85

ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ก.ย. 65 ประกาศปรับขึ้นราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ E85