รีบเช็ควันเลย ลงทะเบียน"บัตรคนจน 2565" ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน อีกรอบวันไหน

23 กันยายน 2565

ไขข้อสงสัย เช็ควันลงทะเบียน"บัตรคนจน 2565" หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน อีกรอบวันไหน?

วันที่ 22 กันยายน 2565  เช็คผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565  กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและลงทะเบียนไปแล้ว หลังจาก กระทรวงการคลัง เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565  วันแรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565
งทะเบียน"บัตรคนจน 2565" ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน อีกรอบวันไหน

หลังจากนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็คผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- โดยมีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนทั้งสิ้น 5,246,699 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่า
- มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 4,282,429 ราย โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์”
- มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 964,270 รายที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

งทะเบียน"บัตรคนจน 2565" ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน อีกรอบวันไหน

เช็คลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สามารถตรวจสอบสถานะผลลงทะเบียนได้ดังนี้

- คลิกไปที่เว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th
- ถัดจากนั้นคลิกตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน
- คลิก เลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
- คลิก วัน เดือน และ พ.ศ. ที่เกิด
- คลิก ตรวจสอบข้อมูล

งทะเบียน"บัตรคนจน 2565" ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน อีกรอบวันไหน

เช็คลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนดังนี้
- ลงทะเบียนช่วงวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ประกาศผล 16 กันยายน 2565
- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565 ประกาศผล 23 กันยายน 2565
- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2565 ประกาศผล 30 กันยายน 2565
- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ประกาศผล 7 ตุลาคม 2565
- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 14 ตุลาคม 2565
- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 21 ตุลาคม 2565
- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565
- ลงทะเบียนแก้ไขระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tnewsonline