ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ย. 2565 เเจ้งราคาน้ำมันปรับลดลง เบนซิน แก๊สโซฮอล์

20 กันยายน 2565

เเจ้งราคาน้ำมันปรับลดลงกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 1 บาท/ลิตร เว้น E85 ลด 60 สต./ลิตร จาก 2 ปั๊มน้ำมัน มีผลพรุ่งนี้ 05.00

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ย. 2565 เเจ้งราคาน้ำมันปรับลดลงกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 1 บาท/ลิตร เว้น E85 ลด 60 สต./ลิตร จาก 2 ปั๊มน้ำมัน มีผลพรุ่งนี้ 05.00 เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ย. 2565 เเจ้งราคาน้ำมันปรับลดลง เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน 20 ก.ย. 2565 ปตท.  

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 39.94 บาทต่อลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 41.86 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 34.45 บาท
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 34.18 บาท
 • E20 ลิตรละ 33.34 บาท
 • E85 อยู่ที่ ลิตรละ 31.94 บาท
 • ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ย. 2565 เเจ้งราคาน้ำมันปรับลดลง เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ย. 2565 เเจ้งราคาน้ำมันปรับลดลง เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมัน 20 ก.ย. 2565 บางจาก  

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.18 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ย. 2565 เเจ้งราคาน้ำมันปรับลดลง เบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ย. 2565 เเจ้งราคาน้ำมันปรับลดลง เบนซิน แก๊สโซฮอล์