"เนชั่น" แจ้งตลาดหลักทรัพย์ซื้อ "โพสต์ ทูเดย์" ต้องรอบอร์ดอนุมัติ

07 กันยายน 2565

เนชั่น แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ หลัง บางกอกโพสต์ ยืนยันข่าว "ขายสื่อ โพสต์ ทูเดย์ - นิวส์เคลียร์ ออนไลน์ ให้เนชั่น มูลค่า 58.85 ล้าน” ต้องรอบอร์ดอนุมัติ


   วันที่ 7 กันยายน 2565 บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) หรือ NATION  ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า เนชั่นชี้แจงกรณีที่มีการรายงานข่าวในเว็บไซต์ระบุว่า บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินซึ่งเป็นเครื่องหมายบริการและลิขสิทธิ์ของ “โพสต์ทูเดย์ และ นิวส์เคลียร์ ออนไลน์” กับ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ในราคา 58.85 ล้านบาท ซึ่งข่าวดังกล่าวสร้างความเข้าใจผิดต่อนักลงทุนและประชาชนทั่วไป 


   ทั้งนี้ การซื้อเครื่องหมายบริการและลิขสิทธิ์ในสื่อออนไลน์ภายใต้ชื่อ “โพสต์ ทูเดย์” และ “นิวส์เคลียร์ ออนไลน์” ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของบอร์ดเนชั่น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวก่อนที่จะมีการรับโอนและชำระเงินแก่ผู้ขายภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ภายใต้ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าว หากกรรมการมีการพิจารณาเสร็จ ก็จะมีประกาศอย่างเป็นทางการออกจากเนชั่นกรุ๊ป

"เนชั่น" แจ้งตลาดหลักทรัพย์ซื้อ "โพสต์ ทูเดย์" ต้องรอบอร์ดอนุมัติ
  บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างครบถ้วน และหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในลำดับถัดไป นอกจากนี้ การอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยจะมีการรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป