ออสเตรเลีย รับสมัครคนทำสวน เงินเดือน 8หมื่น พักฟรี กรมการจัดหางาน แจงแล้ว

05 กันยายน 2565

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประเด็นเรื่องออสเตรเลียรับสมัครคนทำสวน ที่พักฟรี รายได้สูง 80,000 บาท

ข้อมูลที่มีการระบุว่าออสเตรเลียรับสมัครคนทำสวน ที่พักฟรี รายได้สูง 80,000 บาท ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า

รัฐบาลออสเตรเลียได้ริเริ่มการเจรจาหารือ เพื่อดำเนินโครงการวีซ่าเกษตรออสเตรเลียกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันเมื่อช่วงกลางปี 2564 เป็นต้นมา โดยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม การแปรรูปเนื้อสัตว์ อุตสาหกรรมประมงและป่าไม้ในออสเตรเลีย 

ซึ่งประเทศไทยได้จัดประชุมหารือร่วมกับประเทศออสเตรเลียในประเด็นต่าง ๆ แต่จากที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลออสเตรเลียชุดใหม่ ทางการออสเตรเลียจึงยกเลิกข้อเสนอที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวกับประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2565

ออสเตรเลีย รับสมัครคนทำสวน เงินเดือน 8หมื่น พักฟรี กรมการจัดหางาน แจงแล้ว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tnews.co.th