รวมราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (การยางแห่งประเทศไทย) วันที่ 29 สิงหาคม 2565

29 สิงหาคม 2565

ยางพารา เป็น พืชเศรษฐกิจ สำคัญลำดับต้นของประเทศไทย สำหรับวันนี้เราจะมารวมราคา ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 แต่ล่ะ จังหวัด ว่าจะมีราคาเท่าไหร่กันบ้าง ?

รวมราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ยางพารา เป็น พืชเศรษฐกิจ สำคัญลำดับต้นของประเทศไทย ผลผลิตของยางถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งใช้ยางถึงร้อยละ 70 ของผลผลิตยางทั้งหมด ในปี 2557 จากข้อมูลของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รวมราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1  (การยางแห่งประเทศไทย) วันที่ 29 สิงหาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 กรุงเทพฯ 61.05 สงขลา 60.80 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 61.25 สงขลา 61.00 น้ำยางข้น 60% (ก.ย.) กรุงเทพฯ 39.95 สงขลา 39.70 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 40.15 สงขลา 39.90

  รวมราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1  (การยางแห่งประเทศไทย) วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รวมราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1  (การยางแห่งประเทศไทย) วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รวมราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1  (การยางแห่งประเทศไทย) วันที่ 29 สิงหาคม 2565

 

ข้อมูล: การยางแห่งประเทศไทย

ข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร