ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 23 ส.ค. 2565 อัพเดทล่าสุด กลุ่ม เบนซิน ดีเซล 

23 สิงหาคม 2565

ราคาน้ำมันวันที่ 23 ส.ค. 2565 อัพเดทล่าสุด กลุ่ม เบนซิน และ ดีเซล โดยจะเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 23 ส.ค. 2565 อัพเดทล่าสุด กลุ่ม เบนซิน และ ดีเซล จาก 3 ปั๊มดัง ดังนี้ บางจาก ปตท. และ ปั๊ม เชลล์ (Shell) โดยจะเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 23 ส.ค. 2565 อัพเดทล่าสุด กลุ่ม เบนซิน ดีเซล 

ราคาน้ำมัน 23 ส.ค. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.15 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.04  บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.88  บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 44.56 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 23 ส.ค. 2565 อัพเดทล่าสุด กลุ่ม เบนซิน ดีเซล 

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 23 ส.ค. 2565 อัพเดทล่าสุด กลุ่ม เบนซิน ดีเซล 

ราคาน้ำมัน 22 ส.ค. 65 " บางจาก

 • ราคาน้ำมัน ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7  ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล S B7   34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล S 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล B20 S ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85  ราคา 33.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20  ราคา 36.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.88 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95  ราคา 37.15 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 23 ส.ค. 2565 อัพเดทล่าสุด กลุ่ม เบนซิน ดีเซล 

"ราคาน้ำมัน 23 ส.ค. 65 " เชลล์ (Shell) 

 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.28 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.55 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 23 ส.ค. 2565 อัพเดทล่าสุด กลุ่ม เบนซิน ดีเซล 

 ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565