ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 20 ส.ค. 2565 ปรับราคาขึ้นกลุ่ม เบนซิน

20 สิงหาคม 2565

วันที่ 20 ส.ค. 2565 ปรับราคาขึ้นกลุ่ม เบนซิน ปรับ 60 สตางค์ต่อลิตร E85 ขึ้น 40 สตางค์/ลิตรส่วน ดีเซล ยังคงตรึงราคาเดิม

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 20 ส.ค. 2565 ปรับราคาขึ้น กลุ่ม เบนซิน ปรับ 60 สตางค์ต่อลิตร E85 ขึ้น 40 สตางค์/ลิตรส่วน ดีเซล นั้นยังคงตรึงราคายังคงเดิม จาก 2 ปั๊มดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท มีผลเวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 20 ส.ค. 2565 ปรับราคาขึ้นกลุ่ม เบนซิน

ราคาน้ำมัน 20 ส.ค. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.15 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.04  บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.88  บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 44.56 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 20 ส.ค. 2565 ปรับราคาขึ้นกลุ่ม เบนซิน

ราคาน้ำมัน 20 ส.ค. 65 " บางจาก

 • ราคาน้ำมัน ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7  ราคา 45.66 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล S B7   34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล S 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ไฮดีเซล B20 S ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85  ราคา 33.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20  ราคา 36.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.88 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95  ราคา 37.15 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 20 ส.ค. 2565 ปรับราคาขึ้นกลุ่ม เบนซิน