ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 17 ส.ค. 2565 เช็คน้ำมันทุกชนิด เบนซิน ดีเซล

17 สิงหาคม 2565

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 17 ส.ค. 2565 กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ส่วน ดีเซล นั้น ยังคงตรึงราคาเดิม จาก 3 ปั๊มน้ำมัน มีผล ณ เวลา 05.00 น.

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 17 ส.ค. 2565 เช็คน้ำมันทุกชนิด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 17 ส.ค. 2565 เช็คน้ำมันทุกชนิด เบนซิน ดีเซล

ราคาน้ำมัน 17 ส.ค. 65 " ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.05 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.78 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 44.46 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 17 ส.ค. 2565 เช็คน้ำมันทุกชนิด เบนซิน ดีเซล

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 17 ส.ค. 2565 เช็คน้ำมันทุกชนิด เบนซิน ดีเซล

ราคาน้ำมัน 17 ส.ค. 65 " บางจาก

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.05 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.78 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 17 ส.ค. 2565 เช็คน้ำมันทุกชนิด เบนซิน ดีเซล

ราคาน้ำมัน วันนี้ 17 ส.ค. 65 " พีที (PT) 

 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน ราคา 44.96 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.05 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.78 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 17 ส.ค. 2565 เช็คน้ำมันทุกชนิด เบนซิน ดีเซล