svasdssvasds
คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนร้านค้า 15 ส.ค. 65

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนร้านค้า 15 ส.ค. 65

14 ส.ค. 2565 เวลา 20:15 น.3.9k

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว สำหรับร้านค้า โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนร้านค้า 15 ส.ค. 65 โดย “คนละครึ่งเฟส 5” จะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เริ่มตั้งแต่ เวลา 06.00-22.00 น. เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และรับเงินจากผู้ใช้สิทธิคนละ 800 บาท โดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” ที่เป็นรายใหม่นั้นสามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

 • คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ (ร้านธงฟ้าฯ, บริการนวด-สปา ทำเล็บ ผม รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น)
 • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
 • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนร้านค้า 15 ส.ค. 65 นี้

สำหรับ ร้านค้าในโครงการคนละครึ่งรายเก่า ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ให้ดำเนินการอัปเดต แอปฯ ถุงเงิน ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 15 ส.ค. 65

 • สำหรับบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น
 • กองทุนหมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
 • การใช้งานเว็บไซต์ การลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการคนละครึ่ง สำหรับร้านค้า หรือผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 
 • เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ www.ถุงเงินกรุงไทย.com
 • กรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียน
 • ยืนยันรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 • ยินยอม รับทรัพย์ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
 • กรอกข้อมูลร้านค้า (สำหรับร้านค้าถุงเงินที่ลงทะเบียนใหม่) /กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (สำหรับร้านค้าถุงเงินเดิม)
 • เลือกโครงการภาครัฐที่ต้องการสมัคร
 • ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการสมัคร

ขั้นตอนการลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5” สำหรับร้านค้ารายเก่า-รายใหม่ 

ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5” ร้านค้ารายเก่า

 • เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เลือกวิธีการเข้าร่วมรับสิทธิ จากนั้นคลิก “สำหรับร้านค้า”
 •  เลือก “ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าใหม่”
 • กรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียน
 • ร้านค้าใหม่ กรอกเลขบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบอร์หลัก) สำหรับที่จะใช้ Log in เข้าแอปฯ
 • ร้านค้าเดิม กรอกเลขบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบอร์หลัก) สำหรับที่จะใช้ Log in เข้าแอปฯ ที่เคยลงทะเบียนไว้เป็นร้านค้าถุงเงิน
 • กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (*รหัส OTP มีอายุ 3 นาที และ 1 เลขบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีสามารถขอรหัส OTP ได้ไม่เกิน 5 ครั้ง/วัน และใส่ OTP ผิดได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อการขอรหัส 1 ครั้ง

ร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่ง คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนร้านค้า 15 ส.ค. 65

affaliate-2

ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5” ร้านค้ารายใหม่

 • เข้าสู่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ยินยอม รับทราบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข 
 • กรอกข้อมูลร้านค้า
 • ร้านค้าใหม่ กรอกข้อมูลรายละเอียดร้านค้าถุงเงิน
 • ร้านค้าเดิม ตรวจสอบ และอัปเดตข้อมูลการติดต่อร้านค้าให้เป็นปัจจุบัน
 • เลือกโครงการภาครัฐที่ต้องการสมัคร/สมัครแอปฯ ถุงเงิน

การสมัครเข้าร่วมโครงการภาครัฐ  ร้านค้าสามารถเลือกสมัครโครงการภาครัฐในขั้นตอนการสมัครร้านค้าถุงเงิน

 • การสมัครแอปฯ ถุงเงิน  กรณีต้องการสมัครแอปฯ ถุงเงินเท่านั้น เลือก "สมัครเพิ่มเติมภายหลัง" หรือกลับเข้ามาเพื่อสมัครโครงการภาครัฐภายหลัง
 • ตรวจสอบข้อมูล (เมื่อร้านค้าตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย และกดปุ่มยืนยัน)
 • สมัครร้านค้าถุงเงิน และโครงการภาครัฐสำเร็จ (ร้านค้าสามารถเริ่มใช้งานแอปฯ ถุงเงินได้ทันที สำหรับผลการสมัครโครงการภาครัฐ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม และต้องรอผลการตรวจสอบประมาณ 5-7 วันทำการ)

วิธีลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5” ร้านค้าถุงเงินกับกรุงไทย 

 • ร้านค้าถุงเงินกรุงไทยรายเดิม-การแก้ไขข้อมูล (ร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดา สามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้า โดยการเลือกแถบเมนู ข้อมูลร้านค้า จากนั้นกดแก้ไข เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลร้านค้าเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก)
 • ร้านค้าถุงเงินกรุงไทยเดิม-การสมัครโครงการภาครัฐ (ร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดา สมัครโครงการภาครัฐ โดยการเลือกแถบเมนู ช่องทางการรับเงิน และเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร จากนั้นกด ยืนยัน)
 • ร้านค้าถุงเงินกรุงไทยเดิม-สมัครโครงการภาครัฐสำเร็จ (สำหรับผลการสมัครโครงการภาครัฐ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมและต้องรอผลการตรวจสอบประมาณ 5-7 วันทำการ)

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาแล้ว 

ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เมื่อเข้าเว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทย จะขึ้นสถานะอนุมัติเข้าร่วมโครงการ ร้านค้าสามารถเข้าใช้งานแอปฯ ถุงเงิน เพื่อกดรับเงื่อนไขโครงการฯ และใช้งานได้ตามช่วงเวลาที่โครงการฯ กำหนด 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5 คนละครึ่งเฟส5 คนละครึ่งเฟส5ใช้ได้เมื่อไหร่ ยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส5 คนละครึ่งลงทะเบียน

คนละครึ่งใช้ได้เมื่อไหร่

โดย การเข้าร่วมและใช้สิทธิในโครงการ คนละครึ่ง เฟส 5 ดังนี้

วันที่ 15 ส.ค. 2565 เปิดลงทะเบียนร้านค้า

วันที่ 17 ส.ค. 2565 เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform

วันที่ 19 ส.ค. 2565 เปิดรับลงทะเบียนประชาชน

วันที่ 25 ส.ค. 2565 ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์ เข้าร่วม คนละครึ่ง เฟส 5

วันที่ 1 ก.ย. 2565 เริ่มใช้จ่าย

วันที่ 14 ก.ย. 2565

 • วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก
 • กรณีผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่ง เฟส 4 หากได้รับ SMS  ยืนยันเข้าร่วมโครงการหลัง 1 ก.ย. 2565 จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้ SMS

คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนร้านค้า 15 ส.ค. 65

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด