ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 12 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด 

12 สิงหาคม 2565

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 12 ส.ค. 2565 เช็ค ราคาน้ำมัน ทุกชนิด ทั้งกลุ่ม เบนซิน และดีเซล มีผลตั้งเเต่  05.00 น.

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 12 ส.ค. 2565 เช็ค ราคาน้ำมัน ทุกชนิด อัพเดตราคาน้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ เบนซิน ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 มีผลตั้งเเต่  05.00 น. จากปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง ได้แก่ ปตท. บางจาก เชลล์ ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 12 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด 

ราคาน้ำมัน วันที่ 12 ส.ค. 2565  ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 43.86 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 12 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด 

ราคาน้ำมัน วันที่ 12 ส.ค. 2565  บางจาก

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 12 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด 

ราคาน้ำมัน วันที่ 12 ส.ค. 2565  เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 12 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมัน ทุกชนิด