DMT แสดงพลังทำความดีเพื่อสังคมและคืนชีวิตชีวาให้กับโรงเรียนบ้านซับบอน

23 พฤษภาคม 2567

DMT แสดงพลังทำความดีเพื่อสังคมและคืนชีวิตชีวาให้กับโรงเรียนบ้านซับบอน ในโครงการให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 15

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (คนที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานทำดี ทีมงานจิตอาสา แสดงพลังทำความดีเพื่อขับเคลื่อนสังคม ลงพื้นที่ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรม ห้องน้ำ อ่างล้างหน้าและเพิ่มจุดคัดแยกขยะ 

DMT แสดงพลังทำความดีเพื่อสังคมและคืนชีวิตชีวาให้กับโรงเรียนบ้านซับบอน

คืนชีวิตชีวาให้กับโรงเรียนบ้านซับบอน  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภายใต้โครงการ “ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 15” ตามแผนงาน Tollway Smart Way ยกระดับโอกาสการศึกษา  และ Tollway Better Way ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้รร.มีทัศนียภาพสวยงามมากขึ้น โดยมีนายอมรินทร์ วีระประสิทธิ์(คนที่4จากขวา) รักษาการผอ.รร.บ้านซับบอน เป็นตัวแทนรับมอบโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาแห่งความยั่งยืน  SDGs Goal ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท


 

DMT แสดงพลังทำความดีเพื่อสังคมและคืนชีวิตชีวาให้กับโรงเรียนบ้านซับบอน