10 จังหวัด ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท/วัน รับสงกรานต์

03 เมษายน 2567

"ชุมชนยั่งยืน" วันนี้กับเรื่องราวของการขึ้นค่าเเรงขั้นต่ำ ที่ล่าสุด ครม. เห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทกิจการโรงแรม นำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยวเเล้ว โดยจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในอัตราวันละ 400 บาท /วัน รับสงกรานต์ปี 2567

      10 จังหวัด ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท/วัน รับสงกรานต์

     นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมติของที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทกิจการโรงแรม นำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยว โดยจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในอัตราวันละ 400 บาท ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ

     โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 • ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทกิจการโรงแรม สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

 

     10 จังหวัด ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 400 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2567 ดังนี้

 1. กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวัน และเขตวัฒนา 
 2. จังหวัดกระบี่ เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง 
 3. จังหวัดชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา 
 4. จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 5. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน 
 6. จังหวัดพังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก 
 7. จังหวัดภูเก็ต 
 8. จังหวัดระยอง เฉพาะเขตตำบลบ้านเพ 
 9. จังหวัดสงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุย