เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 พ.ค. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

23 พฤษภาคม 2566

อัปเดตล่าสุดราคาน้ำมันพรุ่งนี้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:00 น. ในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 3 ปั๊มใหญ่ ได้แก่ ปตท. บางจาก และ เชลล์ (Shell)

 เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 พ.ค. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 พ.ค. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 พ.ค.66" บางจาก

 • ดีเซลพรีเมียม B7 ราคา 41.16 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ไฮ พรีเมียม 97 ราคา 46.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.19 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 พ.ค. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 พ.ค.66" ปตท.

 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.19 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน ราคา 42.84 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม B7 ราคา 41.06 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.54 บาท/ลิตร

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 พ.ค. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

 

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 พ.ค.66" เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.94 บาท/ลิตร

เช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 พ.ค. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน