"หมอยง" ระบุ ฤดูกาลของโควิด 19 มาถึงแล้ว

20 พฤษภาคม 2566

"หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูล โรงเรียนเปิดเทอม และเข้าสู่ฤดูฝน ฤดูกาลของโควิด 19 มาถึงแล้ว

"หมอยงศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

โควิด 19 โรงเรียนเปิดเทอม และเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว

ยง ภู่วรวรรณ

ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

19 พฤษภาคม 2566

ฤดูกาลของโควิด 19 มาถึงแล้ว การติดเชื้อในช่วงนี้จะเริ่มสูงสุดอย่างรวดเร็ว เราจะเห็นผู้ป่วยหรือการติดเชื้อจำนวนมากขึ้น ทุกคนมีส่วนช่วยในการลดการแพร่กระจายของโรค

ผู้ที่ติดเชื้อแล้วเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ก็มีโอกาสเป็นได้อีก ผู้ที่ยังไม่เคยเป็น ก็จะเป็นเพิ่มขึ้น และเชื่อว่าเมื่อผ่านฤดูกาลนี้ มากกว่า 90% ของประชากรไทยจะเคยติดเชื้อ 1-2 ครั้ง

ความรุนแรงของโรคถึงแม้ว่าจะน้อยลง แต่สิ่งที่ต้องระวังคือกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง ที่มีโรคประจำตัวและภูมิต้านทานต่ำ โรครุนแรงได้

การตรวจวินิจฉัยแต่เริ่มแรก และรีบให้การรักษาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นยาต้านไวรัส จะช่วยลดความรุนแรงได้มาก

ดังนั้นในผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางเดินหายใจทุกราย ควรตรวจว่าเป็นโควิด 19 หรือไม่ อย่างน้อย ATK ก็ยังดี ในรายที่ตรวจแล้ว ให้ผลลบหรือขีดเดียว ถ้ายังสงสัย วันต่อๆมาอาจจะต้องตรวจซ้ำ

โรคทางเดินหายใจที่จะเป็นร่วมกันในฤดูกาลนี้ จะมีทั้ง ไข้หวัดใหญ่ RSV แม้กระทั่ง มือเท้าปาก ก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้น ตามฤดูกาลของทุกปี

เราทุกคนมีส่วนร่วมที่จะลดการแพร่กระจายของโรคให้ได้น้อยที่สุด เด็กป่วยหรือมีอาการ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ ควรหยุดอยู่บ้าน ไม่ไปโรงเรียน การล้างมือเป็นประจำ ดูแลสุขอนามัย ถ้าป่วยควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค ทุกคนช่วยกัน จำนวนผู้ป่วยก็จะลดน้อยลงเอง และจะไปเบาบางหลังเดือนกันยายน

หมอยง ระบุ ฤดูกาลของโควิด 19 มาถึงแล้ว