วันนี้เติมด่วน! พรุ่งนี้ปรับขึ้นราคาน้ำมัน เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

12 พฤษภาคม 2566

พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น! เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร มีผล 13 พ.ค.66 มีผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

วันนี้เติมด่วน! พรุ่งนี้ปรับขึ้นราคาน้ำมัน เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

วันนี้เติมด่วน! พรุ่งนี้ปรับขึ้นราคาน้ำมัน เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

วันนี้เติมด่วน! พรุ่งนี้ปรับขึ้นราคาน้ำมัน เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  13 .ค.66 ปตท. 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.84บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.29  บาท/ลิตร   
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.88บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน 95 ราคา 42.94บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร

วันนี้เติมด่วน! พรุ่งนี้ปรับขึ้นราคาน้ำมัน เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

วันนี้เติมด่วน! พรุ่งนี้ปรับขึ้นราคาน้ำมัน เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  13 .ค.66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.15 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.29บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.88บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.14บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร

วันนี้เติมด่วน! พรุ่งนี้ปรับขึ้นราคาน้ำมัน เบนซิน - แก๊สโซฮอล์

 

ปล.ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น