ข่าวดี! ราคาน้ำมันปรับราคาลง กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้

08 พฤษภาคม 2566

บางจาก ประกาศปรับลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซล ราคาเท่าเดิม มีผลพรุ่งนี้ 9 พฤษภาคม 2566 05.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวดี! ราคาน้ำมันปรับราคาลง กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้

ข่าวดี! ราคาน้ำมันปรับราคาลง กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 พ.ค. 66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.19 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.04 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันปรับราคาลง กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 พ.ค. 66 ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.05 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.54 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.19 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน 95 ราคา 42.84 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันปรับราคาลง กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้


ซึ่งราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น