ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ค. 66 ปรับขยับเท่าไหร่ เช็กได้ที่นี่ ? 

01 พฤษภาคม 2566

เช็กได้ที่นี่ 'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' 2 พ.ค. 66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ค. 66 ปรับขยับเท่าไหร่ เช็กได้ที่นี่ ? 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ค. 66 ปรับขยับเท่าไหร่ เช็กได้ที่นี่ ? 

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ค. 66" เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.14 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.04 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ค. 66 ปรับขยับเท่าไหร่ เช็กได้ที่นี่ ? 

 

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ค. 66" บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.54 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ค. 66 ปรับขยับเท่าไหร่ เช็กได้ที่นี่ ? 

 

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ค. 66" ปตท. 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.14 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน 95 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 พ.ค. 66 ปรับขยับเท่าไหร่ เช็กได้ที่นี่ ?