thainewsonline

กรมอนามัยเตือน!สูบกัญชาในที่สาธารณะก่อเหตุรำคาญ​ “มีความผิดทางกฎหมาย”

20 เมษายน 2566
30
กรมอนามัยเตือน!สูบกัญชาในที่สาธารณะก่อเหตุรำคาญ​ “มีความผิดทางกฎหมาย”

กรมอนามัย และ กระทรวงสาธาณสุข ย้ำ ผู้ใดสูบกัญชาก่อให้เกิดกลิ่นและควันในที่สาธารณะ ก่อเหตุรำคาญ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

กรมอนามัยเตือน!สูบกัญชาในที่สาธารณะก่อเหตุรำคาญ​ “มีความผิดทางกฎหมาย

กรมอนามัยเตือน!สูบกัญชาในที่สาธารณะก่อเหตุรำคาญ​ “มีความผิดทางกฎหมาย”

กรมอนามัย และ กระทรวงสาธาณสุข ย้ำ ผู้ใดสูบกัญชาก่อให้เกิดกลิ่นและควันในที่สาธารณะ ก่อเหตุรำคาญ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย แจ้งท้องถิ่นเตรียมการคุมเข้มงดจัดงานเพื่อสันทนาการทุกประเภท พร้อมแนะประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที 

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

ทางด้าน นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในวันที่ 20 เมษายน เป็นวันกัญชาโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงเน้นย้ำประชาชน และผู้ประกอบการต้องระวังการจัดกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย เนื่องจากอาจมีการจัดงานสูบบ้องเลียนแบบต่างประเทศ ซึ่งกัญชาควรใช้ในทางการแพทย์ และภายใต้การควบคุมเท่านั้น

ทั้งนี้ การสูบกัญชาก่อให้เกิดกลิ่นและควัน ถือเป็นเหตุรำคาญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือ ควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2565 เพราะการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น สันทนาการ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยควันของพืช จะมีอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอดได้ด้วยการหายใจเอาควันเข้าไป ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น โรคปอด หอบหืด และหลอดลมอักเสบได้

affaliate-2

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้ออกคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือ ควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีหน้าที่และอำนาจในการควบคุมและกำกับดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด จนเป็นเหตุรำคาญ โดยอัตราโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปล.หากประชาชนพบเห็นการกระทำดังกล่าว สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจตราเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังแล้วพบเห็นการกระทำดังกล่าวด้วยตนเอง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

affaliate-3