ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 เมษายน 2566 อัปเดตกลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

18 เมษายน 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 เมษายน 2566 อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ ดังต่อไปนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 เมษายน 2566 อัปเดตกลุ่ม น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 เมษายน 2566 อัปเดตกลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

สรุปราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 เม.ย. 66 ปตท. 

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.25 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.39 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.98 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน 95 ราคา 45.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 เมษายน 2566 อัปเดตกลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

 

สรุปราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 18 เม.ย. 66 บางจาก

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.25 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.39 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.98 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 47.14 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 เมษายน 2566 อัปเดตกลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล 

 

สรุปราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 18 เม.ย. 66 เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.24 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 43.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 19 เมษายน 2566 อัปเดตกลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล