เงินสงเคราะห์บุตร 2566 เงินเข้าบัญชีประกันสังคม วันไหน เช็คได้ที่นี่!

17 เมษายน 2566

ปฏิทินเงินสงเคราะห์บุตร 2566 ประกันสังคม "ม.33-ม.39" รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท เช็คเข้าวันไหน เช็คได้เลย !

เงินสงเคราะห์บุตร 2566 เงินเข้าบัญชีประกันสังคม วันไหน เช็คได้ที่นี่!

เงินสงเคราะห์บุตร 2566 เงินเข้าบัญชีประกันสังคม วันไหน เช็คได้ที่นี่!

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ และได้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท จากประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีโอนเงินสงเคราะห์บุตร ผ่านระบบพร้อมเพย์เข้าทุกๆ สิ้นเดือน หากตรงกับวันหยุด หรือวันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืน

เงินสงเคราะห์บุตร 2566 เงินเข้าบัญชีประกันสังคม วันไหน เช็คได้ที่นี่!

ประกันสังคม "ม.33-ม.39" เปิดวิธีลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท

เงินสงเคราะห์บุตร 2566 เข้าวันไหนบ้าง?

 • วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
 • วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
 • วันพุทธที่ 31 พฤษภาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
 • วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคราวละไม่เกิน 3 คน ไปทุกๆ เดือนจนเด็กจะอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์, บุตรเสียชีวิต หรือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

เงินสงเคราะห์บุตร 2566 เงินเข้าบัญชีประกันสังคม วันไหน เช็คได้ที่นี่!