svasdssvasds
เงื่อนไข ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เช็คได้เลย

เงื่อนไข ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เช็คได้เลย

16 มี.ค. 2566 เวลา 18:18 น.70

เผยทุกเงื่อนไข โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ  เริ่มได้รับสิทธิเมื่อไหร่ สามารถดูเงื่อนไขได้ที่นี่ 

เงื่อนไข ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เช็คได้เลย

เงื่อนไข ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เช็คได้เลย

ทางด้าน กระทรวงการคลัง ได้เผยข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 8,948,121 ราย และสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์จะรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา จะต้องลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ ขอรับสิทธิใหม่ทุกคนและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการที่กำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

 

เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวสำเร็จรับบริการอยู่ ดังต่อไปนี้

ลงทะเบียนค่าไฟ

เงื่อนไข ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เช็คได้เลย

1.การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

เงื่อนไข ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เช็คได้เลย

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ ผ่าน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1130

2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

เงื่อนไข ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เช็คได้เลย

ลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่าน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1129

3.กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

เงื่อนไข ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เช็คได้เลย

affaliate-2

เงื่อนไข ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เช็คได้เลย

ลงทะเบียนค่าน้ำ

1.สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) สามารถลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1125

เงื่อนไข ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เช็คได้เลย


2.สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1662

เงื่อนไข ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เช็คได้เลย

ลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ เริ่มได้รับสิทธิเมื่อไหร่?

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. 
ลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.
ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ การประปานครหลวง (กปน.) หรือการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.
จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566

เงื่อนไข ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ได้รับสิทธิเมื่อไหร่ เช็คได้เลย

สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวันรวมวันเสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกวันรวมวันเสาร์ อาทิตย์ โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือที่ เว็บไซต์ welfare.mof
 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด