svasdssvasds
ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี PEA แนะ 6ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี PEA แนะ 6ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

15 มี.ค. 2566 เวลา 20:22 น.205

ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คขั้นตอนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ไฟฟ้าฟรี "PEA"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนะนำ6วิธีเพื่อรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟ

   "ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี" สิทธิบัตรคนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการยืนยันตัวตน  (e-KYC) เรียบร้อย

ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี PEA แนะ 6ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


 

    ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกรายเพื่อขอรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน    315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน https://welfareregis.pea.co.th ดังนี้

ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี PEA แนะ 6ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

6ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิ"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"สนับสนุนค่าไฟฟ้า 


1. เลือกลงทะเบียนหรือตรวจสอบสถานะ
2. เลือกยืนยันหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและความยินยอม
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวส่วนที่ 1, 2, 3 เลือกถัดไป
4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เลือกยืนยันการลงทะเบียน
5. ป้อนรหัส OTP ยืนยันการลงทะเบียน
6. ยืนยันการลงทะเบียน สำเร็จ


ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี PEA แนะ 6ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

affaliate-2


    ทั้งนี้ หากลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 8 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2566 หากลงทะเบียนหลังวันที่ 9 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี PEA แนะ 6ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

(ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี การไฟฟ้านครหลวง MEA

 

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สแกน qr code ให้สังเกตลิงก์ที่ลงท้ายด้วย pea.co.th เท่านั้น

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด