คลังเตือน "มิจฉาชีพ" แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ เสนอช่วยเรื่อง " บัตรคนจน "

14 มีนาคม 2566

"กระทรวงการคลัง" เตือนประชาชนระวัง "มิจฉาชีพ" แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง เสนอช่วยเรื่อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ชี้ระวังสูญเสียเงินทอง และ ข้อมูลสำคัญ

คลังเตือน "มิจฉาชีพ" แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ เสนอช่วยเรื่อง " บัตรคนจน "

กระทรวงการคลัง

ล่าสุด วันที่ 14 มีนาคม 2566 "กระทรวงการคลัง" เตือนภัย "มิจฉาชีพ" แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง เสนอช่วยเรื่อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ยืนยันไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ LINE หรือ ติดต่อไปพูดคุยให้ความช่วยเหลือ หรือแจ้งผลการ ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ประชาชน หรือแนะนำให้มีการดำเนินธุรกรรมต่างๆ แต่อย่างใด

ทางด้าน กระทรวงการคลัง ระบุว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังตรวจสอบพบมิจฉาชีพจำนวนมากหลอกลวงประชาชน โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหลากหลายตำแหน่งและหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ผ่านทางแอปพลิเคชั่น "LINE" หลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" และแนะนำให้ทำธุรกรรมในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง หรือถูกหลอกถามข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้
คลังเตือน "มิจฉาชีพ" แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ เสนอช่วยเรื่อง " บัตรคนจน "

กระทรวงการคลังขอยืนยันว่า ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ LINE หรือติดต่อไปพูดคุย ให้ความช่วยเหลือ หรือแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ประชาชนรับทราบ หรือแนะนำให้มีการดำเนินธุรกรรมต่างๆแต่อย่างใด จึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อดำเนินการธุรกรรมใดๆ หรือให้ข้อมูลใดๆ ตามคำหลอกลวงของมิจฉาชีพ

 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานความเสียหายที่เกิดขึ้น และจะเร่งดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

 สำหรับประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สามารถร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ของท่าน หรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในช่องทางต่างๆของกระทรวงการคลัง ได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02 109 2345 เวลา 08.30 - 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)