เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.8 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ยังไม่มีรายงานผลกระทบ

11 ธันวาคม 2565

เชียงใหม่ระทึก เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.8  อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ เมื่อเวลา 14.59 น. โดย ล่าสุดยังไม่มีรายงานผลกระทบ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.8  อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ ล่าสุดยังไม่มีรายงานผลกระทบ

เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.8  อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ยังไม่มีรายงานผลกระทบ
 

ปภ. รายงานเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.8 อ.ไชยปราการ ความลึก 3 กม. บริเวณ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เมื่อเวลา 14.59 น.

เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.8  อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ยังไม่มีรายงานผลกระทบ

ล่าสุดไม่มีรายงานผลกระทบจากพื้นที่ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป