ราคาทองวันนี้ล่าสุด 23 พ.ย. 65 ประกาศครั้งที่ 3 ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ

23 พฤศจิกายน 2565

ราคาทองวันนี้ล่าสุด 23 พ.ย. 65  เวลา 13:57 น. (ครั้งที่ 3) ทั้งทองคำแท่ง ทองรูปพรรณเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ สมาคมค้าทองคำ

ราคาทองวันนี้ล่าสุด 23 พ.ย. 65  เวลา 13:57 น. (ครั้งที่ 3) ทั้งทองคำแท่ง ทองรูปพรรณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association 

ราคาทองวันนี้ล่าสุด 23 พ.ย. 65  ประกาศครั้งที่ 3 ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ

ราคาทองวันนี้ล่าสุด 23 พ.ย. 65  ประกาศครั้งที่ 3 ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ

ราคาทองวันนี้ล่าสุด 23 พ.ย. 65 ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 29,700 บาท
• ขายออก บาทละ 29,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 29,167.84 บาท
• ขายออก บาทละ 30,300 บาท


ราคาทองวันนี้ล่าสุด 23 พ.ย. 65 ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 29,650 บาท
• ขายออก บาทละ 29,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 29,122.36 บาท
• ขายออก บาทละ 30,250 บาท

ราคาทองวันนี้ล่าสุด 23 พ.ย. 65 ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 29,800 บาท
• ขายออก บาทละ 29,700 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 29,167.84 บาท
• ขายออก บาทละ 30,300 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของร้านทองอีกครั้ง

ที่มา:สมาคมค้าทองคำ