ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้จอดรถฟรี 7 วัน โซน C ช่วงประชุม Apec 2022

08 พฤศจิกายน 2565

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้จอดรถฟรี 7 วัน  ช่วงประชุม Apec 2022 ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2565

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้จอดรถฟรี 7 วัน  ช่วงประชุม Apec 2022 ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2565 ช่วงการประชุม APEC 2022 Thailand

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้จอดรถฟรี 7 วัน โซน C ช่วงประชุม Apec 2022


 

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ ในช่วงวันหยุดยาวตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 (APEC 2022 Thailand) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถรองรับได้จำนวน 718 คัน 

 

จอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ ฟรี 

ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ สามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดฟรี ระหว่างวันที่ 15 – 21 พ.ย.65 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 7 วัน


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ - ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้จอดรถฟรี 7 วัน โซน C ช่วงประชุม Apec 2022