svasdssvasds
สปสช.เยียวยาแพ้วัคซีนโควิด-19 "ผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท"

สปสช.เยียวยาแพ้วัคซีนโควิด-19 "ผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท"

02 พ.ย. 2565 เวลา 14:02 น.74

"สปสช.เยียวยาแพ้วัคซีนโควิด-19" "ผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท" ช่วยเหลือรวดเร็ว บรรเทาผลกระทบ ไม่พิสูจน์ถูกผิด

ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 65 เป็นต้นไป คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกประกาศการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากรับวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมเฉพาะผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ทางการแพทย์ว่ามาจากการได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

อัตราการช่วยเหลือเบื้องต้น

• เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 4 แสนบาท

• เสียอวัยวะ/พิการ ไม่เกิน 2.4 แสนบาท

• บาดเจ็บ/บาดเจ็บต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แสนบาท

สปสช.เยียวยาแพ้วัคซีนโควิด-19 "ผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท"

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง

• ผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทที่ได้รับความเสียหายหรือทายาท

• กรณีไม่มีทายาท ผู้ที่สามารถยื่นคำร้องแทนได้ คือ ผู้อุปการะที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลหรือดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ

ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง https://www.nhso.go.th/downloads/175

เอกสารประกอบคำร้อง

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาใบมรณบัตรของผู้รับบริการกรณีที่เสียชีวิต

3.ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาและการหยุดพักงาน

affaliate-2

3 ช่องทางยื่นคำร้อง

1.โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19

2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

3.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ (13 เขตทั่วประเทศ)

สอบถามเพิ่มเติม

1.สายด่วน สปสช. โทร. 1330

2.ไลน์ สปสช. (ไลน์ไอดี @nhso) หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

3.Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช.เยียวยาแพ้วัคซีนโควิด-19 "ผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท"

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด