thainewsonline

MEA ติดตั้งระบบควบคุม-ติดตามการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า Real Time เกาะรัตนโกสินทร์ 454 ลูก

14 ตุลาคม 2565
1
MEA ติดตั้งระบบควบคุม-ติดตามการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า Real Time เกาะรัตนโกสินทร์ 454 ลูก

MEA เสริมนวัตกรรมควบคุมและติดตามการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้ารูปแบบ Real Time นำร่องติดตั้งระบบควบคุมและติดตามการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้ารูปแบบ ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 454 ลูก


   MEA นำร่องติดตั้งระบบควบคุมและติดตามการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้ารูปแบบ Real Time ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร 454 ลูก เสริมความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมตรวจสอบด้วยรูปแบบ Standard Check แล้วเสร็จในระยะที่ 1 เจาะจงหม้อแปลงไฟฟ้าใกล้แหล่งชุมชน รวมจำนวนกว่า 18,000 ลูก

    MEA ติดตั้งระบบควบคุม-ติดตามการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า Real Time เกาะรัตนโกสินทร์ 454 ลูก

 

  นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA ได้มีมาตรการเร่งรัดตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าวงจรตาข่าย (Network Transformer) จำนวนทั้งสิ้น 454 ลูก ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร ซึ่งเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมตอบสนองนโยบายการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดของกระทรวงมหาดไทย

MEA ติดตั้งระบบควบคุม-ติดตามการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า Real Time เกาะรัตนโกสินทร์ 454 ลูก

โดยล่าสุด MEA ได้ตรวจสอบด้วยวิธี Dissolved Gas Analysis (DGA) หรือ การวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในน้ำมัน ได้เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด 454 ลูก ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยผลทดสอบหม้อแปลงที่พบ ยังอยู่ในระดับปกติ มีความปลอดภัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิศวกรรมที่ MEA กำหนด

MEA ติดตั้งระบบควบคุม-ติดตามการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า Real Time เกาะรัตนโกสินทร์ 454 ลูก

affaliate-2

MEA ติดตั้งระบบควบคุม-ติดตามการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า Real Time เกาะรัตนโกสินทร์ 454 ลูก
    ผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะเดียวกัน MEA ได้ติดตั้งระบบควบคุมและติดตามการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า (Online Transformer Control & Monitoring System) เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงาน ไปจนถึงอุณหภูมิที่ผิดปกติในหม้อแปลงไฟฟ้าได้ในรูปแบบ Real Time สามารถควบคุมการทำงานของหม้อแปลงได้จากศูนย์สั่งการ รวมถึงการลงพื้นที่แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เสริมความปลอดภัยจากการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น โดยมีแผนดำเนินการติดตั้งกับหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่หม้อแปลงวงจรตาข่ายทั้งหมด 454 ลูก ปัจจุบันสามารถติดตั้งและใช้งานแล้วจำนวนทั้งสิ้น 270 ลูก

MEA ติดตั้งระบบควบคุม-ติดตามการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า Real Time เกาะรัตนโกสินทร์ 454 ลูก

MEA ติดตั้งระบบควบคุม-ติดตามการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า Real Time เกาะรัตนโกสินทร์ 454 ลูก

    นอกจากนี้ ความคืบหน้าการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า MEA ได้ดำเนินการตรวจสอบด้วยรูปแบบ Standard Check โดยการใช้กล้องวัดอุณหภูมิ Thermo Scan หาค่าความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นผิดปกติ พร้อมตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันในหม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า จุดเชื่อมต่ออุปกรณ์

MEA ติดตั้งระบบควบคุม-ติดตามการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า Real Time เกาะรัตนโกสินทร์ 454 ลูก

MEA ติดตั้งระบบควบคุม-ติดตามการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า Real Time เกาะรัตนโกสินทร์ 454 ลูก

และระบบสายดินของหม้อแปลงไฟฟ้า MEA ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 67,000 ลูก ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยได้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้วในระยะที่ 1 ที่เจาะจงหม้อแปลงไฟฟ้าใกล้แหล่งชุมชน รวมจำนวนกว่า 18,000 ลูก และยังคงดำเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จทั้งหมด ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นระบบไฟฟ้าของ MEA มีความมั่นคง เสถียรภาพ และมีความปลอดภัย มีการดูแลให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานของคนเมืองหลวงได้อย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง

MEA ติดตั้งระบบควบคุม-ติดตามการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า Real Time เกาะรัตนโกสินทร์ 454 ลูก

หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้ารวมถึงขอเลื่อนเครื่องวัด ฯ สามารถแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน ทุกเขต หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ได้ที่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

MEA ติดตั้งระบบควบคุม-ติดตามการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า Real Time เกาะรัตนโกสินทร์ 454 ลูก

MEA ติดตั้งระบบควบคุม-ติดตามการทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า Real Time เกาะรัตนโกสินทร์ 454 ลูก

#ระบบควบคุมและติดตาม
#หม้อแปลงไฟฟ้า #454ลูก
#DGA #NetworkTransformer
#วงจรตาข่าย 
#MEASmartEnergy
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

affaliate-3