เช็ค ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน ม.33,ม.39 ต้องจ่ายเท่าไหร่

28 กันยายน 2565

เช็ค ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน ม.33,ม.39 ต้องจ่ายเท่าไหร่ ยืนยันข่าวจริง หน่วยงานที่ตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ยืนยันแล้ว ข่าวจริง  ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน ม.33 ม.39 ต้องจ่ายเท่าไหร่ ยืนยันข่าวจริง หน่วยงานที่ตรวจสอบ  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ลดเงินสมทบ ม.33 และ ม.39 เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตน เช็ครายละเอียดดังนี้

เช็ค ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน ม.33,ม.39 ต้องจ่ายเท่าไหร่

 

ประกันสังคมปรับลดเงินสมทบเหลือ 3% เป็นเวลา 3 เดือน จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ ประเด็นเรื่องประกันสังคมปรับลดเงินสมทบเหลือ 3% เป็นเวลา 3 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 
 

ครม. เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปี 2565 งวดค่าจ้างเดือนตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยการลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบจากเดือนละ 432 บาท เหลืออัตราเงินสมทบเดือนละ 240 บาท สำหรับฝ่ายรัฐบาล ยังส่งเงินสมทบในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

เช็ค ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน ม.33,ม.39 ต้องจ่ายเท่าไหร่

 

ขอบคุณ Anti-Fake News Center Thailand

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews