ราคาทองวันนี้ 20 ก.ย. 65 ประกาศล่าสุด เวลา 14:47 น. (ครั้งที่ 4)

20 กันยายน 2565

ราคาทองวันนี้ 20 ก.ย. 65 ประกาศล่าสุด เวลา 14:47 น. (ครั้งที่ 4) ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9.25 น.

ราคาทองวันนี้ 20 ก.ย. 65 ประกาศล่าสุด เวลา 14:47 น. (ครั้งที่ 4)  ข้อมูลจาก สมาคมทองคำ หรือ Gold Traders Association เปิดตลาดเช้า ร่วงลง หรือปรับขึ้นเท่าไหร่? เมื่อเทียบราคาทองปิดเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 65 ที่ผ่านมานั้นเอง 

ราคาทองวันนี้ 20 ก.ย. 65 ประกาศล่าสุด เวลา 14:47 น. (ครั้งที่ 4)

 

ราคาทองวันนี้ 20 ก.ย. 65 ประกาศล่าสุด เวลา 14:47 น. (ครั้งที่ 4)

 

ราคาทองวันนี้ 20 ก.ย. 65 ประกาศล่าสุด เวลา 14:47 น. (ครั้งที่ 4)

ประกาศครั้งที่ 4 (เวลา 14:47 น.)

ราคาทองรูปเท่ง ล่าสุด

รับซื้อ บาทละ 29,150 บาท
ขายออก บาทละ 29,250 บาท

ราคาทองรูปพรรณ ล่าสุด

รับซื้อ บาทละ 28,622.08 บาท
ขายออก บาทละ 29,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 3 (เวลา 13:44 น.)

ราคาทองแท่ง ล่าสุด

รับซื้อ บาทละ 29,200 บาท
ขายออก บาทละ 29,200 บาท

ราคาทองรูปพรรณ ล่าสุด

รับซื้อ บาทละ 28,667.56 บาท
ขายออก บาทละ 29,800 บาท


ประกาศครั้งที่ 2 (เวลา 12:54 น.)


ราคาทองแท่ง ล่าสุด

รับซื้อ บาทละ 29,150 บาท
ขายออก บาทละ 29,250 บาท
 

ราคาทองรูปพรรณ ล่าสุด

รับซื้อ บาทละ 28,622.08 บาท
ขายออก บาทละ 29,750 บาท


ประกาศครั้งที่ 1 (เวลา 09:24 น.)


ราคาทองแท่ง ล่าสุด

รับซื้อ บาทละ 29,200 บาท
ขายออก บาทละ 29,300 บาท
 

ราคาทองรูปพรรณ ล่าสุด

รับซื้อ บาทละ 28,667.56 บาท
ขายออก บาทละ 29,800 บาท

 

ที่มา:สมาคมทองคำ