ข่าวดี! บอร์ดประกันสังคม ลดเงินสมทบเหลือ 3% ถึง 3 เดือน ชง ครม. สัปดาห์หน้า

15 กันยายน 2565

ประกันสังคม เห็นชอบปรับลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 3 เป็นเวลา 3 เดือน ช่วยลูกจ้าง-นายจ้างลดภาระปมค่าจ้างขั้นต่ำ เตรียมเข้า ครม. สัปดาห์หน้า

ข่าวดี! บอร์ดประกันสังคม ลดเงินสมทบเหลือ 3% ถึง 3 เดือน เตรียมเข้า ครม. สัปดาห์หน้า บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบปรับลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 3 เป็นเวลา 3 เดือน ช่วยลูกจ้าง-นายจ้างลดภาระปมค่าจ้างขั้นต่ำ ชงครม.สัปดาห์หน้า 

ข่าวดี! บอร์ดประกันสังคม ลดเงินสมทบเหลือ 3% ถึง 3 เดือน ชง ครม. สัปดาห์หน้า

 

 

วันนี้ ( 14 ก.ย. 65 ) ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าหลังจากที่ประชุม ครม. เห็นชอบปรับค่าจ้างขั้นต่ำโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการลดเงินสมทบประกันสังคมจากเดิมที่จัดเก็บในอัตรา 5% ลดลงเหลือ 3% เป็นเวลา 3 เดือน ให้กับทั้งฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง โดยการลดเงินสมทบดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกองทุนชราภาพ แต่จะมีผลต่อเม็ดเงินที่จะนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรตอบแทนที่จะหายไปราว 1-2 หมื่นล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเม็ดเงินหมุนเวียนในโครงสร้างเศรษฐกิจแล้ว มองว่าคุ้มค่าเพื่อให้เศรษฐกิจเดินได้

ข่าวดี! บอร์ดประกันสังคม ลดเงินสมทบเหลือ 3% ถึง 3 เดือน ชง ครม. สัปดาห์หน้า

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ระบุ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมา บอร์ด สปส. มีมติเห็นชอบลดเงินสมทบทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง ให้เหลือฝ่ายละ 3% และเตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป เพื่อให้มีผลระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. 65 รวมระยะเวลา 3 เดือน เพื่อลดภาระให้กับนายจ้างและลูกจ้างการปรับค่าจ้างขั้นต่ำที่มักปรับในช่วงเดือนมกราคม

ข่าวดี! บอร์ดประกันสังคม ลดเงินสมทบเหลือ 3% ถึง 3 เดือน ชง ครม. สัปดาห์หน้า

ที่มา:สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์